Produkty


Kategória: MiniDUE

MiniDUE 1/2" M – mechanické dávkovacie čerpadlo na zmäkčenie vody

MiniDUE 1/2" M – mechanické dávkovacie čerpadlo na zmäkčenie vody

Cena : 95 €

Popis produktu:

MiniDUE je samonasávací mechanický objemový dávkovač aktivovaný vodným prúdom a nepotrebuje žiadny zdroj elektrického napätia.


Špecifikácia produktu:

MiniDUE je samonasávací mechanický objemový dávkovač aktivovaný vodným prúdom a nepotrebuje žiadny zdroj elektrického napätia. Udržiava koncentráciu P2O5 nižšiu než maximálny povolený limit 5 ppm, čo predstavuje hodnotu určenú súčasnou reguláciou pre pitnú vodu. Dávkovanie je zabezpečené turbínou, ktorá prenáša pohyb na vačkový hriadeľ umožňujúci tekutine vyjsť z nádrže do vstrekovacieho ventilu, kde sa zmieša s prúdom vody. AcquaSIL 2/15 je vodný roztok potravinárskych polyfosfátov špecifických pre úpravu pitnej vody a má dvojitý efekt: bráni usadzovaniu vodného kameňa a zabraňuje korózii kovových častí. AcquaSIL 2/15 je schopný pomaly rozpúšťať vápenaté usadeniny obnovením pokrytých povrchov.

MiniDUE je vyrobený v súlade s talianskymi predpismi vzťahujúcimi sa na zariadenia na úpravu pitnej vody. Akékoľvek iné použitie sa neodporúča.